หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กำลังออนไลน์ 3 คน
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
672
เดือนที่แล้ว
672
ปีนี้
3,095
ปีที่แล้ว
6,189
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 10/05/62
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (6) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 24/03/63 (7)
บันทึก : 09 เมษายน 2563 | อ่าน (64) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ (4)
บันทึก : 04 กุมภาพันธ์ 2563 | อ่าน (199) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (1)
บันทึก : 11 ธันวาคม 2562 | อ่าน (226) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)
บันทึก : 28 ตุลาคม 2562 | อ่าน (270) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (1)
บันทึก : 07 เมษายน 2563 | อ่าน (67)
 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ (1)
บันทึก : 07 เมษายน 2563 | อ่าน (56)
 
คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ (1)
บันทึก : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน (64)
 
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ (1)
บันทึก : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน (64)
 
ร่างประกาศจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ (1)
บันทึก : 25 มีนาคม 2563 | อ่าน (62)
 
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [323]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [266]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [250]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [306]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [283]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [280]
ระเบียบการเบิกจ่าย [296]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา [244]
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...