หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กำลังออนไลน์ 3 คน
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
433
เดือนที่แล้ว
1,463
ปีนี้
3,174
ปีที่แล้ว
9,711
  • Css
  • Css
  • Css
 

 
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ (1)
บันทึก : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (34) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (1)
บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (31) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจดทะเบียนสมรส ณ ทุ่งทานตะวัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก : 02 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (99) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2)
บันทึก : 29 มกราคม 2564 | อ่าน (123) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2564 (2)
บันทึก : 19 มกราคม 2564 | อ่าน (96) | กลุ่ม :อื่นๆ
 
 
 

 
ประกาศผูู้ชนะรายไตรมาส(ไตรมาส๑) (1)
บันทึก : 03 มีนาคม 2564 | อ่าน (22)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) (1)
บันทึก : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (36)
 
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิล โครงการสานรักทุ่งทานตะวัน (1)
บันทึก : 09 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (70)
 
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการสานรักทุ่งทานตะวัน (1)
บันทึก : 09 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (65)
 
ประกาศผู้ชนะ ซื้อต้นกุหลาบ โครงการสานรักทุ่งทานตะวัน (1)
บันทึก : 09 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (62)
 
 

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [118]
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [199]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [483]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 [439]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [403]
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ [479]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [453]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ [419]
 

23 ตุลาคม 2563
3 ภาพ 193 เข้าชม 0 ความเห็น
23 ตุลาคม 2563
12 ภาพ 187 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...