หัวข้อติดต่อ
รายละเอียดผู้ถูกร้องเรียน
ไฟล์แนบ
ชื่อ-สกุลผู้ร้องเรียน
กรอก Code
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ หมู่ที่ 6 บ้านแบกจาน ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-558638 , หมายเลขโทรสาร : 044-558639