หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายการข้อมูลทั้งหมด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1302 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์  [ 3 ] กองคลัง 15 กันยายน 2564
[ 1301 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย   [ 7 ] กองคลัง 14 กันยายน 2564
[ 1299 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 1 ตลับ  [ 12 ] กองคลัง 10 กันยายน 2564
[ 1298 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน   [ 12 ] กองคลัง 09 กันยายน 2564
[ 1297 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕๕ รายการ   [ 7 ] กองคลัง 08 กันยายน 2564
[ 1296 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ถนนสายบ้านไพรกาล ม.๑๓   [ 12 ] กองคลัง 06 กันยายน 2564
[ 1295 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ถนนสายบ้านแบกจาน ม.๖ - บ้านศรีนวล ม.๙  [ 16 ] กองคลัง 06 กันยายน 2564
[ 1289 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย  [ 17 ] กองคลัง 03 กันยายน 2564
[ 1288 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ  [ 14 ] กองคลัง 01 กันยายน 2564
[ 1287 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน  [ 13 ] กองคลัง 31 สิงหาคม 2564
[ 1285 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาศที่ ๔   [ 17 ] กองคลัง 30 สิงหาคม 2564
[ 1276 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)   [ 15 ] กองคลัง 23 สิงหาคม 2564
[ 1275 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕  [ 35 ] กองคลัง 23 สิงหาคม 2564
[ 1274 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลข ๔๗๘-๖๓-๐๐๑๑   [ 21 ] กองคลัง 19 สิงหาคม 2564
[ 1273 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเตียน หมู่ที่ ๘  [ 25 ] กองคลัง 19 สิงหาคม 2564
[ 1268 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ  [ 22 ] กองคลัง 09 สิงหาคม 2564
[ 1267 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่ ๑๔  [ 34 ] กองคลัง 09 สิงหาคม 2564
[ 1243 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ  [ 15 ] กองคลัง 05 สิงหาคม 2564
[ 1242 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังขะ หมู่ที่ ๔  [ 25 ] กองคลัง 05 สิงหาคม 2564
[ 1240 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนแบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง  [ 24 ] กองคลัง 03 สิงหาคม 2564
[ 1239 ] ประกาศผู้ชนะเสนอถนนจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกดงยาง หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายภาสกร แก้มทอง   [ 31 ] กองคลัง 02 สิงหาคม 2564
[ 1237 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง  [ 40 ] กองคลัง 30 กรกฏาคม 2564
[ 1236 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง  [ 30 ] กองคลัง 30 กรกฏาคม 2564
[ 1235 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)  [ 30 ] กองคลัง 29 กรกฏาคม 2564
[ 1234 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ  [ 29 ] กองคลัง 23 กรกฏาคม 2564
[ 1233 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม  [ 32 ] กองคลัง 23 กรกฏาคม 2564
[ 1232 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อต้นไม้และปุ๋ยโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้  [ 23 ] กองคลัง 23 กรกฏาคม 2564
[ 1231 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง   [ 24 ] กองคลัง 20 กรกฏาคม 2564
[ 1230 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สังขะ  [ 31 ] กองคลัง 07 กรกฏาคม 2564
[ 1229 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อทรายอะเบท (ทรายทีมีฟอส)  [ 40 ] กองคลัง 07 กรกฏาคม 2564
[ 1228 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  [ 26 ] กองคลัง 07 กรกฏาคม 2564
[ 1226 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  [ 36 ] กองคลัง 02 กรกฏาคม 2564
[ 1225 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  [ 31 ] กองคลัง 28 มิถุนายน 2564
[ 1223 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  [ 32 ] กองคลัง 25 มิถุนายน 2564
[ 1222 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  [ 21 ] กองคลัง 25 มิถุนายน 2564
[ 1219 ] ประกาศผู้ชนะเสนราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑-๓๐ มิ.ย. ๖๔)   [ 26 ] กองคลัง 21 มิถุนายน 2564
[ 1218 ] ประการผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA   [ 24 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2564
[ 1217 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ขนาด ๒ นิ้ว  [ 19 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2564
[ 1213 ] ประการผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลข 416-54-0019  [ 35 ] กองคลัง 11 มิถุนายน 2564
[ 1212 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดง  [ 737 ] กองคลัง 01 มิถุนายน 2564
[ 1209 ] รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างถนนดินหมู่ที่ 6 บ้านเบกจาน ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  [ 38 ] กองคลัง 28 พฤษภาคม 2564
[ 1208 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ บ้านแบกจาน เส้นรอบสระน้ำบ้านแบกจาน  [ 28 ] กองคลัง 28 พฤษภาคม 2564
[ 1207 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๒ ตลับ  [ 41 ] กองคลัง 19 พฤษภาคม 2564
[ 1192 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๕๑๓๙ สุรินทร์   [ 27 ] กองคลัง 14 พฤษภาคม 2564
[ 1191 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๙๖๖ สุรินทร์   [ 34 ] กองคลัง 14 พฤษภาคม 2564
[ 1178 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 4 รายการ  [ 31 ] กองคลัง 13 พฤษภาคม 2564
[ 1173 ] ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 39 ] กองคลัง 12 พฤษภาคม 2564
[ 1171 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๕๑๙ สุรินทร์   [ 30 ] กองคลัง 12 พฤษภาคม 2564
[ 1167 ] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563  [ 27 ] กองคลัง 11 พฤษภาคม 2564
[ 1166 ] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.2564  [ 29 ] กองคลัง 11 พฤษภาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7