หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายละเอียดข้อมูล
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1362 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง-๕๔๒๖ สุรินทร์  [ 4 ] กองคลัง 14 มกราคม 2565
[ 1360 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์แฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล และบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล   [ 5 ] กองคลัง 13 มกราคม 2565
[ 1359 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๖-๐๐๐๔   [ 8 ] กองคลัง 13 มกราคม 2565
[ 1358 ] การเปิดเผยรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ2565  [ 9 ] กองคลัง 06 มกราคม 2565
[ 1357 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 1 เดือนต.ค.-ธ.ค.2564  [ 7 ] กองคลัง 05 มกราคม 2565
[ 1356 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  [ 7 ] กองคลัง 30 ธันวาคม 2564
[ 1355 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้าย ป้ายรณรงค์เพื่อติดตั้งตามจุดบริการประชาชนและจุดเสี่ยง  [ 11 ] กองคลัง 30 ธันวาคม 2564
[ 1354 ] รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 11 ] กองคลัง 22 ธันวาคม 2564
[ 1349 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  [ 13 ] กองคลัง 21 ธันวาคม 2564
[ 1346 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถขนของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.สังขะ  [ 12 ] กองคลัง 29 พฤศจิกายน 2564
[ 1345 ] จ้างทำป้ายประกาศรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.สังขะ  [ 19 ] กองคลัง 24 พฤศจิกายน 2564
[ 1344 ] ประกาศผู้ชนะเสนอคารา ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ 2565  [ 23 ] กองคลัง 24 พฤศจิกายน 2564
[ 1343 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก)  [ 19 ] กองคลัง 23 พฤศจิกายน 2564
[ 1342 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  [ 21 ] กองคลัง 23 พฤศจิกายน 2564
[ 1341 ] จ้างทำป้ายโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง   [ 20 ] กองคลัง 19 พฤศจิกายน 2564
[ 1340 ] ซื้อปากกาสำหรับใช้ในการอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  [ 23 ] กองคลัง 19 พฤศจิกายน 2564
[ 1339 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.อบต.สังขะ)  [ 25 ] กองคลัง 16 พฤศจิกายน 2564
[ 1338 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.บ้านขามน้อย)  [ 18 ] กองคลัง 16 พฤศจิกายน 2564
[ 1337 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้อัดสำหรับนำไปจัดทำป้ายนับคะแนน (เลือกตั้ง)  [ 18 ] กองคลัง 16 พฤศจิกายน 2564
[ 1335 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านโดง   [ 15 ] กองคลัง 12 พฤศจิกายน 2564
[ 1334 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๕๑๓๙ สุรินทร์   [ 11 ] กองคลัง 11 พฤศจิกายน 2564
[ 1333 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งและแบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  [ 11 ] กองคลัง 04 พฤศจิกายน 2564
[ 1331 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนดิน บ้านสังขะ หมู่ที่ ๔   [ 9 ] กองคลัง 03 พฤศจิกายน 2564
[ 1330 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง  [ 10 ] กองคลัง 02 พฤศจิกายน 2564
[ 1329 ] จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนดิน บ้านโคกดงยาง หมู่ที่ 16  [ 11 ] กองคลัง 02 พฤศจิกายน 2564
[ 1328 ] จ้างทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.สังขะ  [ 9 ] กองคลัง 01 พฤศจิกายน 2564
[ 1327 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิก ส.อบต.และ นายก อบต.สังขะ  [ 10 ] กองคลัง 01 พฤศจิกายน 2564
[ 1326 ] รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 13 ] กองคลัง 28 ตุลาคม 2564
[ 1325 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์สำหรับนำมาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิก ส.อบต.และ นายก อบต.สังขะ  [ 15 ] กองคลัง 26 ตุลาคม 2564
[ 1322 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.  [ 14 ] กองคลัง 18 ตุลาคม 2564
[ 1321 ] จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านแบกจาน หมู่ที่ ๖ -หมู่ที่๙  [ 25 ] กองคลัง 12 ตุลาคม 2564
[ 1320 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านไพรกาล หมู่ที่๑๓  [ 26 ] กองคลัง 12 ตุลาคม 2564
[ 1314 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)  [ 26 ] กองคลัง 28 กันยายน 2564
[ 1311 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน  [ 33 ] กองคลัง 23 กันยายน 2564
[ 1310 ] จ้างเหมาแต่งหน้า แต่งตัวพร้อมชุดนางรำ โครงการประเพณีวันโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๔   [ 30 ] กองคลัง 23 กันยายน 2564
[ 1309 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดเครื่องเซ่นไหว้สักการะ โครงการประเพณีวันโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๔   [ 36 ] กองคลัง 23 กันยายน 2564
[ 1308 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง  [ 37 ] กองคลัง 21 กันยายน 2564
[ 1307 ] จ้างทำวัสดุป้ายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง  [ 35 ] กองคลัง 21 กันยายน 2564
[ 1306 ] ประกาศราคากลางโครงการซ้อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete ม. 6 - ม.9  [ 42 ] กองคลัง 20 กันยายน 2564
[ 1305 ] ประกาศราคากลางโครงการซ้อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concreteหมูที่ 13  [ 41 ] กองคลัง 20 กันยายน 2564
[ 1302 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์  [ 27 ] กองคลัง 15 กันยายน 2564
[ 1301 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย   [ 35 ] กองคลัง 14 กันยายน 2564
[ 1299 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 1 ตลับ  [ 27 ] กองคลัง 10 กันยายน 2564
[ 1298 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน   [ 35 ] กองคลัง 09 กันยายน 2564
[ 1297 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๕๕ รายการ   [ 27 ] กองคลัง 08 กันยายน 2564
[ 1296 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ถนนสายบ้านไพรกาล ม.๑๓   [ 29 ] กองคลัง 06 กันยายน 2564
[ 1295 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ถนนสายบ้านแบกจาน ม.๖ - บ้านศรีนวล ม.๙  [ 32 ] กองคลัง 06 กันยายน 2564
[ 1289 ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย  [ 39 ] กองคลัง 03 กันยายน 2564
[ 1288 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ  [ 32 ] กองคลัง 01 กันยายน 2564
[ 1287 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน  [ 29 ] กองคลัง 31 สิงหาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7