หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 12 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายละเอียดข้อมูล
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1571 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)   [ 3 ] กองคลัง 23 มิถุนายน 2565
[ 1569 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)   [ 4 ] กองคลัง 21 มิถุนายน 2565
[ 1568 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ   [ 1 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2565
[ 1567 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ   [ 3 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2565
[ 1566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ผู้บริหาร และโต๊ะทำงาน ระดับ ๖-๗)   [ 4 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2565
[ 1565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ   [ 4 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2565
[ 1564 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ   [ 2 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2565
[ 1563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์)   [ 2 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2565
[ 1562 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 11  [ 5 ] กองคลัง 17 มิถุนายน 2565
[ 1556 ] ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   [ 6 ] กองคลัง 10 มิถุนายน 2565
[ 1555 ] ประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตะแบก ม.11  [ 12 ] กองคลัง 08 มิถุนายน 2565
[ 1552 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ 6 ] กองคลัง 06 มิถุนายน 2565
[ 1551 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  [ 6 ] กองคลัง 06 มิถุนายน 2565
[ 1550 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  [ 6 ] กองคลัง 06 มิถุนายน 2565
[ 1549 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  [ 6 ] กองคลัง 06 มิถุนายน 2565
[ 1548 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)   [ 12 ] กองคลัง 06 มิถุนายน 2565
[ 1547 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตะแบกไปบ่อขยะ หมู่ที่๑๑ ด้วยวิธี (e-bidding)  [ 10 ] กองคลัง 02 มิถุนายน 2565
[ 1546 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล. บ้านโนนตะแบกไปบ่อขยะ หมู่ที่๑๑  [ 14 ] กองคลัง 01 มิถุนายน 2565
[ 1536 ] จ้างผู้สำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสังขะ จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน  [ 16 ] กองคลัง 25 พฤษภาคม 2565
[ 1534 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย  [ 14 ] กองคลัง 18 พฤษภาคม 2565
[ 1530 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง   [ 24 ] กองคลัง 17 พฤษภาคม 2565
[ 1529 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสลัม ม.15  [ 15 ] กองคลัง 17 พฤษภาคม 2565
[ 1524 ] จ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.10 จากนานางพรมา เจริญเชาว์ถึงคลองอีสานเขียว  [ 17 ] กองคลัง 06 พฤษภาคม 2565
[ 1523 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากสามแยกบ้านนายมนตรีถึงบ้านนางสำราญ เขียวหอม  [ 18 ] กองคลัง 06 พฤษภาคม 2565
[ 1522 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  [ 21 ] กองคลัง 06 พฤษภาคม 2565
[ 1521 ] จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.13 จากศาลากลางหมู่บ้านไพรกาลถึงนานายแปลงสมานทอง  [ 15 ] กองคลัง 06 พฤษภาคม 2565
[ 1520 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17   [ 17 ] กองคลัง 06 พฤษภาคม 2565
[ 1519 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  [ 15 ] กองคลัง 06 พฤษภาคม 2565
[ 1517 ] จ้างเหมาปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์บ้านขามน้อย   [ 19 ] กองคลัง 06 พฤษภาคม 2565
[ 1515 ] ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)   [ 17 ] กองคลัง 03 พฤษภาคม 2565
[ 1513 ] จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)  [ 16 ] กองคลัง 03 พฤษภาคม 2565
[ 1511 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565  [ 19 ] กองคลัง 29 เมษายน 2565
[ 1509 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  [ 9 ] กองคลัง 29 เมษายน 2565
[ 1506 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565  [ 10 ] กองคลัง 29 เมษายน 2565
[ 1505 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564  [ 9 ] กองคลัง 29 เมษายน 2565
[ 1504 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  [ 12 ] กองคลัง 29 เมษายน 2565
[ 1503 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564  [ 9 ] กองคลัง 29 เมษายน 2565
[ 1497 ] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564  [ 17 ] สำนักปลัดฯ 29 เมษายน 2565
[ 1491 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15   [ 18 ] กองคลัง 28 เมษายน 2565
[ 1481 ] รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 21 ] กองคลัง 28 เมษายน 2565
[ 1476 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   [ 21 ] กองคลัง 27 เมษายน 2565
[ 1474 ] จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๕   [ 9 ] กองคลัง 26 เมษายน 2565
[ 1473 ] จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการประเพณีศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๕   [ 8 ] กองคลัง 26 เมษายน 2565
[ 1472 ] จ้างเหมาเครื่องบวงสรวงพร้อมพราหมณ์ประกอบพิธี โครงการประเพณีศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๕   [ 10 ] กองคลัง 26 เมษายน 2565
[ 1467 ] เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  [ 20 ] กองคลัง 25 เมษายน 2565
[ 1466 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สังขะ   [ 16 ] กองคลัง 25 เมษายน 2565
[ 1465 ] วัสดุครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สังขะ  [ 10 ] กองคลัง 22 เมษายน 2565
[ 1464 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองสลัมหมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  [ 29 ] กองคลัง 22 เมษายน 2565
[ 1462 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๗   [ 12 ] กองคลัง 22 เมษายน 2565
[ 1461 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันฝายน้ำล้นห้วยเสน หมู่ที่ ๔   [ 14 ] กองคลัง 22 เมษายน 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9