หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายละเอียดข้อมูล
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1211 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4  [ 32 ] สำนักปลัดฯ 01 มิถุนายน 2564
[ 1210 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3  [ 31 ] สำนักปลัดฯ 01 มิถุนายน 2564
[ 1132 ] อำนาจหน้าที่ของ อบต.สังขะ  [ 19 ] สำนักปลัดฯ 03 พฤษภาคม 2564
[ 1008 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  [ 70 ] สำนักปลัดฯ 13 มกราคม 2564
[ 0977 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1  [ 116 ] สำนักปลัดฯ 12 ตุลาคม 2563
[ 0895 ] งบแสดงฐานะทางการเงิน 2562  [ 152 ] กองคลัง 14 กรกฏาคม 2563
[ 0892 ] แผนท้องถิ่นสี่ปี 61-65  [ 136 ] สำนักปลัดฯ 13 กรกฏาคม 2563
[ 0889 ] แผนดำเนินงาน 2563  [ 144 ] สำนักปลัดฯ 13 กรกฏาคม 2563
[ 0883 ] แบบแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 63  [ 158 ] กองคลัง 25 มิถุนายน 2563
[ 0877 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  [ 148 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0876 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3  [ 143 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0875 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2  [ 149 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0874 ] แผนการเบิกจ่ายเงินสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1  [ 158 ] สำนักปลัดฯ 19 มิถุนายน 2563
[ 0657 ] แผนการดำเนินงาน ปี 2558  [ 251 ] สำนักปลัดฯ 16 พฤศจิกายน 2561
[ 0018 ] รายงานทางการเงิน  [ 755 ] admin 14 ตุลาคม 2557
หน้าที่ 1