หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 12 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายละเอียดข้อมูล
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0894 ] แผนท้องถิ่นสี่ปี 61-65  [ 328 ] สำนักปลัดฯ 13 กรกฏาคม 2563
[ 0890 ] แผนท้องถิ่นสี่ปี 61-64  [ 147 ] สำนักปลัดฯ 13 กรกฏาคม 2563
[ 0672 ] โครงการประชุมประชาคมตำบลสังขะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 591 ] สำนักปลัดฯ 22 พฤศจิกายน 2561
[ 0643 ] แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 1  [ 490 ] สำนักปลัดฯ 14 พฤศจิกายน 2561
[ 0637 ] แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  [ 373 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤศจิกายน 2561
[ 0636 ] แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  [ 325 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤศจิกายน 2561
[ 0635 ] แผนพัฒนาสามปี 2559-2561  [ 326 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤศจิกายน 2561
[ 0634 ] แผนพัฒนาสามปี 2558-2560  [ 328 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤศจิกายน 2561
[ 0633 ] แผนพัฒนาสามปี 2557-2559  [ 326 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤศจิกายน 2561
[ 0632 ] แผนพัฒนาสามปี 2556-2558  [ 287 ] สำนักปลัดฯ 12 พฤศจิกายน 2561
หน้าที่ 1