หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 12 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  รายละเอียดข้อมูล
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0588 ] ข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 554 ] สำนักปลัดฯ 06 พฤศจิกายน 2561
[ 0587 ] โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ  [ 300 ] สำนักปลัดฯ 06 พฤศจิกายน 2561
[ 0061 ] ส่วนการศึกษาฯ  [ 486 ] admin 14 ตุลาคม 2557
[ 0060 ] กองช่าง  [ 867 ] admin 14 ตุลาคม 2557
[ 0059 ] กองคลัง   [ 151 ] admin 14 ตุลาคม 2557
[ 0058 ] สำนักปลัด  [ 799 ] admin 14 ตุลาคม 2557
หน้าที่ 1