หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 12 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กองช่าง
 

 

นายสืบพงษ์  ธีระกำธร
                              ผู้อำนวยการกองช่าง                               

                                                   

               - ว่าง -                                                                  นายรณชิต  สุขแสวง
        นายช่างโยธา                                                                นายช่างไฟฟ้า

 

                                                                                                                                                               

                                      -ว่าง-
                               ผู้ช่วยนายช่างโยธา                     

 

                                                        -ว่าง-
                         ผู้ช่วยนายไฟฟ้า 
                                                               -ว่าง-
                        พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ 


 
 


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558