หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กองช่าง
 

 

นายสืบพงษ์  ธีระกำธร

                              ผู้อำนวยการกองช่าง                               

                                                   

               - ว่าง -                                                                นายรณชิต  สุขแสวง

        นายช่างโยธา                                                              นายช่างไฟฟ้า

นายยุทธพงษ์  อินทร์นุช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2558