หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
สมาชิกสภา
 

 


-ว่าง-
ประธานสภาฯ

 

-ว่าง-
รองประธานสภา


-ว่าง-
เลขานุการสภา


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17

-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17

       


 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 14 ตุลาคม 2557