หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริม
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (1.20 MB) 2. เอกสารแนบ-2 (898.67 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (682.17 KB)
4. เอกสารแนบ-4 (758.51 KB) 5. เอกสารแนบ-5 (1.14 MB) 6. เอกสารแนบ-6 (1.76 MB)

 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 24 สิงหาคม 2564