หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ประกาศราคากลางโครงการซ้อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete ม. 6 - ม.9
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. เอกสารแนบ-1 (25.05 KB) 2. เอกสารแนบ-2 (33.58 KB) 3. เอกสารแนบ-3 (34.76 KB)
 
 
บันทึกโดย : กองคลัง วันที่ : 20 กันยายน 2564