หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (263.72 KB)
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 06 สิงหาคม 2564