หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 12 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประกาศงดให้ งดรับ ของขวัญทุกเทศกาล
 


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ได้ร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 29 เมษายน 2565