หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด "Big Cleaning Day"
 


กิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด "Big Cleaning Day"


                        อบต.สังขะ นำโดยนายณัฐวัฒน์ สมบูรณ์เทอดธนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ส.อบต. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อบต.สังขะ จัดกิจกรรม “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด Big Cleaning Day” ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ร่วมกับประชาชนบ้านไพรกาล หมู่ที่ 13 และบ้านขวาวหมู่ที่ 1 ณ บ้านไพรกาล หมู่ที่ 13 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีปลัดอำเภอสังขะ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้มอบโคมไฟโซล่าเซลล์ให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน และร่วมกันพัฒนาบริบทโดยรอบให้สะอาดและสวยงาม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 13 มิถุนายน 2565