หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว "ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
 


"ภูมิใจที่เกิดในรัชกาลที่ ๙"

ข้าพเจ้านายหมื่น เกิดสิน ชาวบ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 11 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ บริจาคข้าวหอมมะลิจำนวน ๗ ไร่ เพื่อทำเป็นโรงทาน "ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559