หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
อบต.สังขะ "รวมพลังแห่งความภักดี"ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้
 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อบต.สังขะ "รวมพลังแห่งความภักดี" เป็นคนดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9
ได้ทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และมอบรถจักรยาน จำนวน 2 คัน ให้กับเด็กผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559