หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 17 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ศพด.ตำบลสังขะ "รวมพลังแห่งความภักดี" ด้วยกิจกรรมทำความสะอาด
 


ศพด.ตำบลสังขะ ทั้ง 3 ศูนย์ "รวมพลังแห่งความภักดี" โดยพาเจ้าตัวน้อยทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ศพด.ตำบล


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559