หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 17 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยชีวิตชมทุ่งทานตะวัน
 


โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยชีวิตชมทุ่งทานตะวัน
บูรณาการร่วมกับ
ชมชุนบ้านแบกจาน องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ และนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 16 ธันวาคม 2559