หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ภาพกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน ตลาดชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 


คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สังขะ ร่าวมกับ คณะ ปพ.จังหวัด ขนส่งจังหวัดสุรินทร์  ร่วมต้อนรับพร้อมให้การสำภาษณ์กับคณะสื่อมวลชนช่อง 3, tttv และสื่อ pptvเกี่ยวกับการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนตรงตลาดชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 08 มีนาคม 2560