หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 2 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการทำดอกไม้ประดิษฐ์
 


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำดอกไม้ประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำดอกไม้ประดิษฐ์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

- เพื่อให้ประชาชนมีดอกไม้จันทน์สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 26 มิถุนายน 2560