หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
 


โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
วันที่  27  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนบ้านสังขะ  ตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1 2
 
 
บันทึกโดย : สำนักงานปลัด วันที่ : 28 มิถุนายน 2560