หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กิจกรรม"ปรับปรุงบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ"
 เป็นโครงการดีๆจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

"โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มคน (กิจกรรม 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง)"ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ดำเนินกิจกรรมของผู้อายุ


-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 04 เมษายน 2561