หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 8 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในตำบลสังขะ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ร่วมกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลสังขะ


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 29 สิงหาคม 2562