หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สังขะ
 


      ประชุมพัฒนาศักยภาพตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ประจำปี 2562


-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : สำนักปลัดฯ วันที่ : 29 สิงหาคม 2562