หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
งานกิจการสภา อบต. สังขะ
  รายงานทางการเงิน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ภาพกิจกรรม
 

มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 7 )


แบบฟอร์มประกาศ
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมกำจัดผักตบชวา วัชพืช และดูแลแหล่งน้ำ
 


ในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ ร่วมมือกับ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชาชน หมู่ที่2 หมู่ที่8 และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลสังขะ ได้ทำกิจกรรมในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดผักตบชวา และดูแลแหล่งน้ำ ณ ห้วยเสน บ้านขามน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


ห้วยเสน จุดทางไปครัวเหนือน้ำ หลังการกำจัดผักตบชวา

ห้วยเสน จุดสะพานข้ามห้วยเสน หลังดำเนินการ

-

ห้วยเสน ม.2 ก่อนการดำเนินงาน

ขณะดำเนินงานน

ขณะดำเนินงาน
หน้าที่ 1
 
 
บันทึกโดย : กองช่าง วันที่ : 29 ตุลาคม 2562